Održavanje sustava

Budući da održavanje izravno utječe na pouzdanost i raspoloživost svake pojedine komponente to se direktno odražava na pouzdanost i raspoloživosti cjelokupnog sustava. Održavanje predstavlja skup djelovanja koji su usmjereni na očuvanje opreme.

Cilj vlasnika postrojenja je da period održavanja traje čim dulje, a to se postiže pravilnim održavanjem jer s vremenom opremi pada radna sposobnost za koju je projektirana.
Za očekivati je da će u novim tržišnim uvjetima vlasnik postrojenja ulagati u održavanje i zamjenu opreme da ovaj period redovnog održavanja učini što dužim i da će ulagati dokle god su troškovi poslovanja i održavanja u prihvatljivim okvirima, a usluga je kompetitivna na tržištu.
Zbog dotrajalosti dijelova i uslijed vremenske istrošenosti sve veći broj uređaja se kvari i nastupa treći period, a to je vrijeme velikog povećanja broja kvarova. Tada zbog previsokih troškova održavanja tvrtka prestaje biti
konkurentna na tržištu, vlasniku se dodatna ulaganja u održavanje više ne mogu isplatiti pa se postojeće postrojenje gasi.

Zaključak

Danas cijene i pritisak na cijene dominiraju svim odlukama, ali samo najveće moguće smanjenje troškova vodi dugoročnom profitu, a redovito održavanje sustava ima jednu od važnijih utjecaja na smanjenje ukupnuh troškova