Grad Rovinj

 

Grad Rovinj

Grad Rovinj

Izrada projektne dokumentacije za plinsku instalaciju ulica u gradu Carera, Carducijeva, Švalbina, Štanga, Gripole.

Realizirano: 2007.

Naša funkcija: Projektant plinskih instalacija

 

Naši projekti