Hotel Belvedere, Medulin

 

Hotel Belvedere, Medulin

Hotel Belvedere, Medulin – rekonstrukcija

Izrada projektne dokumentacije za hotel površine 18000 m2, vrijednosti radova 110.000.000,00kn
Projektiranje sustava grijanja, hlađenja i ventilacije

Realizirano: od 04. 2013. do danas

Naša funkcija: Projektant termotehničkih instalacija

 

Naši projekti