KTE Termoelektrana Jertovec

 

KTE Termoelektrana Jertovec

KTE Termoelektrana Jertovec 88 MW

Izrada projektne dokumentacije za MRS mjerno regulacijsku stanicu prirodnog plina za kombiniranu plinsko parnu termoelektranu.

Realizirano: 2010.

Naša funkcija: Projektant plinske VT rampe plina 35000 m3/h

 

Naši projekti