Studentski Campus Pula – Studentski restoran

 

Studentski Campus Pula – Studentski restoran

h4>Studentski Campus Pula – Studentski restoran

Izrada projektne dokumentacije za plinsku instalaciju prirodnog plina te grijanje, hlađenje i ventilaciju novog studentskog restorana.

Realizirano: 2011.

Naša funkcija: Projektant strojarskih i plinskih instalacija

 

Naši projekti