Tvornica stakla Duran Pula

 

Tvornica stakla Duran Pula

Tvornica stakla Duran Pula

Izrada projektne dokumentacije i stručni nadzor za centralno grijanje u krugu tvornice s novom plinskom kotlovnicom za prirodni plin.

Realizirano: 2011.

Naša funkcija: Projektant i stručni nadzor plinske kotlovnice i instalacije grijanja

 

Naši projekti