Projektiranje

 

Hotel Dubrovnik President, Dubrovnik

Hotel Dubrovnik President

Izrada projektne dokumentacije za hotel površine 22000m2, vrijednosti radova cca 100.000.000,00kn.
Projektiranje termotehničkih instalacija

Realizirano: od 04.2013. do danas

Naša funkcija: Projektant termotehničkih instalacija

Hotel Zagreb- rekonstrukcija, Poreč

Hotel Zagreb- rekonstrukcija, Poreč

Izrada projektne dokumentacije za hotel površine 14000m2, vrijednosti radova 50.000.000,00kn.
Projektiranje sustava grijanja, hlađenja i ventilacije

Realizirano: od 03. 2013. do danas

Naša funkcija: Projektant termotehničkih instalacija

Hotel Belvedere, Medulin

Hotel Belvedere, Medulin – rekonstrukcija

Izrada projektne dokumentacije za hotel površine 18000 m2, vrijednosti radova 110.000.000,00kn
Projektiranje sustava grijanja, hlađenja i ventilacije

Realizirano: od 04. 2013. do danas

Naša funkcija: Projektant termotehničkih instalacija

Apartmani turističkog naselja Amarin

Apartmani 2 turističkog naselja Amarin

Nadzor nad radovima termotehničkih instalacija kod rekonstrukcije zone Apartmani 2 turističkog naselja Amarin.
Funkcija: Projektant strojarskih instalacija i nadzorni inženjer za strojarske radove
Realizirano: od 12. 2012. do 7. 2013.

Izrada projektne dokumentacije za turističko naselje korisne površine 13500 m2. Projektiranje sustava grijanje, hlađenja i ventilacije te projetiranje sustava vode i odvodnje.
Funkcija: Projektant termotehničkih instalacija te instalacija vode i odvodnje
Realizirano: 2012.

Hotel Eden, Wellness centar

Hotel Eden, Rovinj Wellness centar

Izrada projektne dokumentacije za turističko naselje korisne površine 1200 m2. Projektiranje sustava grijanje, hlađenja i ventilacije te projetiranje sustava vode i odvodnje.

Realizirano: 2012.

Naša funkcija: Projektant termotehničkih instalacija te instalacija vode i odvodnje

Studentski Campus Pula – Studentski restoran

h4>Studentski Campus Pula – Studentski restoran

Izrada projektne dokumentacije za plinsku instalaciju prirodnog plina te grijanje, hlađenje i ventilaciju novog studentskog restorana.

Realizirano: 2011.

Naša funkcija: Projektant strojarskih i plinskih instalacija

Tvornica stakla Duran Pula

Tvornica stakla Duran Pula

Izrada projektne dokumentacije i stručni nadzor za centralno grijanje u krugu tvornice s novom plinskom kotlovnicom za prirodni plin.

Realizirano: 2011.

Naša funkcija: Projektant i stručni nadzor plinske kotlovnice i instalacije grijanja

KTE Termoelektrana Jertovec

KTE Termoelektrana Jertovec 88 MW

Izrada projektne dokumentacije za MRS mjerno regulacijsku stanicu prirodnog plina za kombiniranu plinsko parnu termoelektranu.

Realizirano: 2010.

Naša funkcija: Projektant plinske VT rampe plina 35000 m3/h

Grad Rovinj

Grad Rovinj

Izrada projektne dokumentacije za plinsku instalaciju ulica u gradu Carera, Carducijeva, Švalbina, Štanga, Gripole.

Realizirano: 2007.

Naša funkcija: Projektant plinskih instalacija

Hotel Excelsior Dubrovnik *****

Hotel Excelsior Dubrovnik, 5 zvjezdica

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju sustava klimtizacije hotela cca 10000 m2.

Realizirano: 2007.

Naša funkcija: Projektant strojarskih instalacija