Projektiranje

 

Kino Valli Pula

Kino Valli Pula

Projektant za strojarske instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije kino dvorane i pomoćnih prostora.

Realizirano: od 02.2006.- 12.2006.

Funkcija: Projektant za strojarske instalacije

Hotel Plavi i Zorna, Plava laguna Poreč

Hotel Plavi i Zorna, Plava laguna Poreč

Projektant za strojarske instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije. Korištenje otpadne topline za pripremu potrošne tople vode.

Realizirano: od 11.2005.- 06.2006.

Funkcija: Projektant  za strojarske instalacije